Fiksni stroški v primerjavi s spremenljivimi stroški

Poslovanje ima dve vrsti Fiksni stroškiNihajoča cenaUvod (z Wikipedije) V ekonomiji so fiksni stroški poslovni stroški, ki niso odvisni od ravni blaga ali storitev, ki jih proizvede podjetje. Variabilni stroški so odhodki, ki se spreminjajo sorazmerno z dejavnostjo podjetja. Spremenljivi stroški so vsota mejnih stroškov glede na vse proizvedene enote. Prav tako se lahko štejejo za običajne stroške.