Razlika med korporacijo in partnerstvom

Družba, ki želi v svoje delnice vključiti druge vlagatelje, mora biti ustanovljena in imeti v lasti več posameznikov z istim skupnim ciljem. V primeru partnerstva je največja razlika v obveznostih družbe. Pomeni, da se dobički in obveznosti delijo glede na odstotek lastništva, dogovorjen med partnerjema.

Zaščita odgovornosti za vsakega partnerja določa stopnja naložbe. Tako kot samostojno podjetništvo ne nudi zaščite z omejeno odgovornostjo, niti partnerstva.

Treba je opozoriti, da obstajata dve vrsti partnerstev, ena je delniška družba, druga pa splošna.

Delo s splošnim partnerstvom narekuje omejene naložbene možnosti in nobene zaščite odgovornosti. Ena od prednosti splošnega partnerstva je enostavnost, s katero se lahko začne, davčna evidenca in poročanje pa sta poenostavljena. Davki se nanašajo na vsakega posameznega partnerja na njegovi ravni. Obstajati mora poslovni načrt, v katerem je določen odstotek lastništva in kdo bo zasedal. V večini primerov je pametno, da se pripravi osnutek odvetnika za podjetja (partnerska pogodba).

Ko gre za korporacije, je davčni sistem veliko bolj zapleten. To je le ena večjih razlik, ko gre za splošno partnerstvo. Podjetje C-Corporation plačuje davke ločeno od delničarjev. S-Corporation je preprosto C-Corporation, ki ji je bil po izpolnitvi obrazca IRS 2553 dodeljen status S Corporation. Spremeni način obdavčitve korporacije in njenih delničarjev. V tem primeru lahko delničarji plačujejo davke, kot če bi bili člani družbe, v nasprotju s standardno družbo, ki je obdavčena na njegovi podlagi.

Odločitev za partnerstvo ali korporacijo je odvisna od pričakovanja podjetja. Če želite sodelovati z delničarji, boste morali v korporacijo. Če ne želite nobene zaščite odgovornosti, ampak dajete prednost enostavnosti začetka podjetja s preprostim davčnim vključevanjem, bi bilo partnerstvo boljša izbira.

Kreditna slika: FreeFoto.com