Razlika med filozofijo in psihologijo

Filozofija

Filozofija, ki izhaja iz grške besede 'philosophia', dobesedno pomeni 'ljubezen do modrosti. Filozofija je preučevanje splošnih in temeljnih problemov, ki zadevajo konkretne zadeve, kot so vrednote, obstoj, znanje, razum in jezik. Metode filozofskih pregledov vključujejo spraševanje, kritično analizo in racionalne razprave. Filozofska vprašanja, ki so se postavljala v preteklosti, vključujejo: ali je mogoče kaj vedeti in dokazati? Kaj je najbolj resnično in kaj je smisel življenja? Vendar se filozofija ukvarja tudi s konkretnejšimi vprašanji, kot so: ali imajo ljudje svobodno voljo in kaj je najboljši način za življenje?

Psihologija

Psihologija, ki izhaja iz grške besede 'psihologia', dobesedno pomeni 'preučevanje človeškega duha.' Psihologija je proučevanje človeškega uma in človeškega vedenja. Vključuje pregled tako zavestnih kot nezavednih izkušenj kot tudi interakcij med mislimi, občutki in vedenjem. Psihologija je akademska disciplina in uporabna znanost, ki poskuša razumeti vlogo duševnih procesov v človekovem vedenju, hkrati pa raziskuje fiziološke in biološke funkcije, na katerih temelji kognitivna predelava in vedenje. Pojmi, ki jih raziskujejo psihologi, vključujejo zaznavanje, spoznanje, pozornost, čustva, inteligenco, fenomenologijo, motivacijo, delovanje možganov, osebnost, vedenje, odnose in odpornost. Metode empiričnega psihološkega raziskovanja vključujejo eksperimentalne študije za sklepanje vzročno-korelacijskih razmerij med različnimi spremenljivkami.

Razlike med obema praksama

Filozofija zagotovo podpira vse znanosti, vključno s psihologijo, zato se obe disciplini do neke mere prekrivata. Čeprav obe vednosti preučujeta ljudi in življenje, sta vidika, na katera se osredotoča vsaka disciplina, bistveno različna. Se pravi, medtem ko filozofija poskuša razumeti obstoj človeškega življenja, psihologija poskuša razumeti človeško vedenje.

Filozofija in psihologija se poleg tem, ki jih pokriva vsako področje, razlikujejo tudi po metodah, ki jih uporabljajo za odgovor na vprašanja. Filozofija z vprašanji in odgovori preučuje področja, kot je življenje po smrti, in nikoli ne bo dala enotnega pravilnega odgovora. Nasprotno pa psihologija uporablja znanstveno metodo za razumevanje človekovega vedenja. To vključuje preizkušanje hipotez, ki vodijo do logičnih zaključkov, podkrepljenih z opazovanji in fizičnimi podatki.

Poleg tega se filozofija in psihologija razlikujeta v zaposlitvenih možnostih. Filozofske smeri so lahko zaposlene kot učitelji, raziskovalci, avtorji in akademski govorci. Nasprotno pa psihologi lahko delujejo na številnih področjih. Lahko postanejo klinični psihologi, ki diagnosticirajo in zdravijo stanje duševnega zdravja, ali pa postanejo svetovalni psihologi, ki ljudem nudijo nasvete o različnih vprašanjih. Psihologi lahko postanejo tudi akademski govorci, predavatelji terciarnega izobraževanja, avtorji in raziskovalci.