Nominalni BDP v primerjavi z realnim BDP

Realni BDP ponuja boljšo perspektivo od nominalnega BDP, ko spremljate ekonomsko proizvodnjo v določenem obdobju. Ko ljudje uporabljajo BDP številke, pogosto govorijo o nominalnem BDP, ki ga lahko opredelimo kot skupni gospodarski proizvod države. Ta proizvodnja se meri na trenutnih ravneh cen in vrednosti valute, ne da bi se inflacija obremenila.

Primerjalna tabela

Nominalni BDP proti primerjalnemu grafikonu realnega BDP
Nominalni BDPRealni BDP
Opredelitev Nominalni BDP je tržna vrednost (vrednost denarja) vseh končnih izdelkov in storitev, proizvedenih v neki geografski regiji, običajno v državi. Realni BDP je makroekonomsko merilo vrednosti proizvodnega gospodarstva, prilagojeno spremembam cen. Prilagoditev nominalni BDP pretvori v indeks količine skupne proizvodnje.
Poznan tudi kot BDP Stalni BDP

Vsebina: Nominalni BDP proti realnemu BDP

 • 1 Izračun realnega in nominalnega BDP
 • 2 Uporaba in uporaba
 • 3 Video, ki razlaga razliko
 • 4 Najboljše države po BDP
  • 4.1 Države po stopnjah rasti realnega BDP
 • 5 Reference

Izračun realnega in nominalnega BDP

Nominalni BDP = ∑ strtqt

kje str se nanaša na ceno, q je količina, in t označuje zadevno leto (običajno tekoče leto).

Vendar pa je lahko zavajajoče primerjanje med jabolki in jabolki v primerjavi z 1 trilijona dolarjev leta 2008 z BDP v višini 200 milijard dolarjev leta 1990. To je posledica inflacije. Vrednost enega dolarja v letu 1990 je bila veliko večja od vrednosti dolarja v letu 2008. Drugače povedano, cene v letu 1990 so se razlikovale od cen v letu 2008. Torej, če želite resnično primerjati ekonomsko proizvodnjo (količine), lahko izračunate BDP z uporabo cen iz osnovnega leta.

Ko prilagodite nominalni BDP spremembam cen (inflacija ali deflacija), dobite tisto, kar je znano kot Realni BDP. Izračunamo ga lahko po naslednji formuli:

Realni BDP = ∑ strbqt

kje b označuje bazno leto.

Za učinkovito primerjavo realnega BDP v dveh letih je mogoče sestaviti indeks z uporabo baznega leta. Osnovno leto je običajno poljubna številka (tukaj določeno leto), ki se uporablja kot merilo za primerjavo številk BDP.

Uporaba in uporaba

Kdaj naj uporabimo številke realnega BDP in kdaj se uporablja nominalni BDP?

Eden uporablja podatke o nominalnem BDP za določitev skupne vrednosti proizvodov in storitev, proizvedenih v državi v posameznem letu. Kadar pa želimo BDP v enem letu primerjati z preteklimi leti, da preučimo trende gospodarske rasti, se uporabi realni BDP.

Po definiciji (ker se realni BDP izračuna na podlagi cen v določenem "baznem letu") realni BDP sam po sebi nima pomena, če ga ne primerjamo z BDP v drugem letu.

Če se izračuna niz realnih BDP iz različnih let, se pri vsakem izračunu uporabijo količine iz lastnega leta, vsi pa uporabljajo cene iz istega baznega leta. Razlike v teh realnih BDP bodo torej odražale zgolj razlike v obsegu.

Indeks, imenovan the Deflator BDP je mogoče dobiti z deljenjem nominalnega BDP za vsako leto z realnim BDP. Označuje splošno stopnjo inflacije ali deflacijo v gospodarstvu.

Deflator BDP za leto t = BDPt Realni BDPt

Video, ki razlaga razliko

Najboljše države po BDP

Glede na nominalni BDP je prvih pet držav:

 1. Združene države Amerike
 2. Kitajska
 3. Japonska
 4. Nemčija
 5. Francija

Države po stopnjah rasti realnega BDP

Če je v neki državi visoka inflacija, lahko pride do hitre rasti nominalnega BDP, vendar do realnega BDP ne bo veliko. Vse države imajo različne stopnje inflacije. Zato se pri primerjavi stopenj rasti BDP v različnih državah uporablja realni BDP in ne nominalni BDP. Realna rast BDP daje natančnejšo sliko in omogoča ekonomistom, da primerjajo gospodarsko rast v različnih državah. Prvih pet držav po stopnji rasti realnega BDP za leto 2009 je bilo:

 1. Macau
 2. Katar
 3. Azerbejdžan
 4. Kitajska
 5. Etiopija

Reference

 • Wikipedija: Pravi bruto domači proizvod
 • Wikipedija: Seznam držav po stopnji rasti realnega BDP
 • Wikipedija: Seznam držav po BDP (nominalno)