Avtocesta proti avtocesti

Vse avtoceste so avtoceste, ni pa vsaka avtocesta avtocesta. A avtocesta je avtocesta z nadzorovanim dostopom - znan tudi kot an hitra avtocesta - zasnovan izključno za promet v hitrem prometu. Pretok prometa na avtocesti je neoviran, ker ni prometnih signalov, križišč ali AvtocestaAvtocestaPrečni prehodi Ne Možno Križišča ali prometna signalizacija Ne Možno Vdor in izstop Urejeno po drsečih cestah (rampe) Od križišč ali klančin

Avtoceste

Avtocesta, ki ni avtocesta, ima lahko tudi dolge raztežaje, ki so brez križišč. Toda avtoceste imajo običajno nižje omejitve hitrosti, lahko gredo skozi naseljena območja, kjer so prometni signali, pešci ali drugi počasnejši promet.

Vzdrževanje

V ZDA državne avtoceste vzdržujejo državne vlade, meddržavne avtoceste - ki so skoraj vse avtoceste - pa skupaj vzdržujeta država in zvezna vlada..

To je zanimiv videoposnetek, ki razpravlja o razlikah ne samo avtocest in avtocest, ampak tudi drugih vrst cest, kot so ulica, drevored, bulvar, krog, sodišče, kraj, vozni pas ali uličica:

Reference

  • Izračun zmogljivosti za avtoceste in avtoceste
  • Wikipedija: Avtocesta z nadzorovanim dostopom