Razlike med pravoslavnimi in protestantskimi kristjani

Pravoslavni vs protestantski kristjan

Krščanstvo je bilo poimenovanj vse do 11. stoletja, vendar je bila krščanska cerkev zaradi "velikega šizma" razdeljena na vzhodno in zahodno cerkev. Zahodna cerkev je bila prvotna (katoliška) cerkev, vzhodna cerkev pa je postala znana kot pravoslavna cerkev. Druga večja delitev je bila posledica protesta leta 1529, ki so ga luteranski knezi predali dieti vohunov, privrženci te sekte pa so se začeli imenovati protestanti (Wylie 1).

Temeljni razlogi za nastanek krščanskih sekt so bili razlaga v razlagi krščanskih besedil in načinu opravljanja služb (Walter 30). Obe poimenovanji štejeta 39 knjig starega testamenta in 27 knjig Novega testamenta kot svojo biblijo, vendar pravoslavni sprejemajo tudi zbirko knjig, imenovanih Deut erocanonicalÀ (tj. Drugi kanon svetega pisma), ki jih protestanti ne štejejo za božansko navdihnjeno pismo in ga imenujejo Apokrifa (grško: Skrite stvari) (Walter 31). Cerkvena avtoriteta je še ena točka nesoglasja med obema poimenovanjima. Protestanti verjamejo, da božja avtoriteta izhaja samo iz 66 knjig Biblije, medtem ko pravoslavni kristjani menijo, da je "sveto izročilo" cerkve božansko navdihnjeno skupaj z Biblijo.

Poleg tega obe sekti razpravljata o uvrstitvi in ​​položaju Marije. Pravoslavni verjamejo, da je Marija Bogorodica, nosilka boga, in poudarjajo, da je bila Marija devica in da je v čast, vendar za razliko od katoličanov ortodoksni zavračajo idejo Brezmadežnega spočetja. Po drugi strani pa protestantka smatra Marijo za sveto žensko, vendar zavračajo idejo o njeni večni deviškosti. Trdijo, da Marijino čaščenje pravoslavnih ali katoličanov ni svetopisemske narave (Bonagura). Koncept odrešenja se razlikuje tudi pri obeh sektah. Pravoslavni povezujejo pojem deifikacije z odrešenjem in verjamejo, da je odrešenje proces, skozi katerega so človeško telo in duša prkošeni in popolna pobožnost ne poteka do zadnjega dne. Trdijo, da je odrešenje na voljo vsem ljudem in vsi ljudje lahko potencialno kažejo znake duhovne enotnosti s Sveto Trojico (Davies-Stofka). Čeprav protestanti verjamejo tudi v sodni dan (zadnji dan), ko bodo vstali vsi ljudje, vendar poudarjajo, da zveličanje ni samo izkušnja za zagrobno življenje; to je potovanje, ki se postopoma spremeni v podobnost Kristusa in napolnitev Svetega duha (Vial). Druga povezana točka nesoglasja je glede čistilne službe. Pravoslavni priznavajo obstoj posredniške faze med tem življenjem in zagrobnim življenjem, vendar protestanti zavračajo obstoj kakršne koli take vmesne stopnje med zemljo in nebom (Vial).

Poleg tega imajo ikoni zelo pomembno vlogo v krščanskem pravoslavnem okviru prepričanja, kolikor je pravoslavnih naukov nemogoče razumeti brez preučevanja ikon. Ikona je grška beseda, ki pomeni Slika, in te ikone so svete osebnosti, vključno z Jezusom, Marijo in svetniki (Davies-Stofka). Te slike zavzemajo osrednje mesto v cerkvah in so jih častili. Nasprotno protestanti ne kličejo svetnikov, jih častijo in ne uporabljajo ikon, najpogostejši simbol pa je prazen križ, ki ga je v njihovih cerkvah mogoče najti v izobilju.

Če povzamem trditve, čeprav obstajajo le majhne razlike med obema poimenovanjima, vendar so te majhne razlike pripeljale do velikega nesoglasja in delitve znotraj krščanske skupnosti. Pravoslavni in protestantski kristjani se razlikujejo po svojih prepričanjih, praksah, simboliki in verskem razumevanju. Številni koncepti, vključno z rešitvami, Marijinim položajem, cerkvijo, cerkvijo in pomembnostjo apokrifa, so v obeh poimenovanjih izrazito različni.

Glavne razlike:

  • Pravoslavno krščanstvo izvira iz 11. stoletja, protestantizem pa v 16. stoletju.

  • Pravoslavni kristjani menijo, da je Apokrif božansko navdihnjen in pomemben - protestanti tega ne.

  • Pravoslavni menijo, da je "sveta tradicija" cerkve božansko navdihnjena skupaj s Sveto pismo, vendar protestanti menijo, da je Biblija samo božje navdihnjena.

  • Pravoslavni kristjani menijo, da je Marija nosilec boga in device. Medtem ko se protestanti ne strinjajo.

  • Prepričanje sline se močno razlikuje. Pravoslavni kristjani imajo koncept deifikacije in čistilca, medtem ko protestanti zavračajo oboje.

  • Pravoslavni častijo svetnike in ikone igrajo pomembno vlogo v njihovem verskem okviru, medtem ko protestanti zavračajo obe ideji.